Solidne przygotowanie do matury z geografii

Na maturze obowiązują (jak do tej pory) cztery przedmioty. Trzy są standardowe, a jeden uczeń ma prawo sam wybrać. Wachlarz jest ogromny. Począwszy od fizyki, przez historię, po chemię. Czy geografia jest dobrym wyborem, jeżeli chodzi o egzamin dojrzałości? Jak najbardziej. Jeżeli ktoś czuje się naprawdę mocny, jeżeli chodzi o ten przedmiot, to jak najbardziej może się na niego zdecydować. Pomocne w nauce będą m.in. Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl. Książka pochodzi od wydawnictwa Operon.

Nauka przed egzaminem

Każdy przyszły maturzysta musi zdać sobie sprawę, że na egzaminie nie ma co liczyć na łut szczęścia. Jest to na tyle skomplikowany sprawdzian wiedzy, że bez odpowiedniego przygotowania, nikt nie jest w stanie sobie poradzić. Koniecznością jest solidna nauka przez całą ostatnią klasę szkoły średniej. Chociaż należałoby wspomnieć, że tak naprawdę do matury wszyscy przygotowują się przez cały okres trwania szkoły średniej, a klasa ostatnia to tylko i wyłącznie najważniejsze powtórki. Od samego początku września, kilka miesięcy przed egzaminem należy wziąć się za naukę codzienną. Dwie, trzy godziny dziennie pomogą opanować potrzebny materiał. Aby podejść do tego egzaminu uczeń musi zrozumieć relacje, jakie zachodzą na linii człowiek–gospodarka, gospodarka–przyroda, a także człowiek–przyroda. Nigdy bowiem nie można dokładnie przewidzieć jaka tematyka będzie poruszana na maturze.

“Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe”


Małgorzata Ziarnowska opracowała karty pracy, które obejmują co prawda zakres podstawowy, ale ze spokojem mogą służyć jako dodatkowe pomoce naukowe. Uczeń nie jest zobowiązany do tego, aby używać podręczników, jakie każe nauczyciel. Zawsze można wyposażyć się w dodatkowe ćwiczenia, jeżeli młody człowiek chciałby w lepszy sposób sprawdzić swoje umiejętności. “Geografia 3” to takie pomocne ćwiczenia, dzięki którym będzie można sprawdzić swoją wiedzę z różnych zagadnień.

 

Ważne terminy przy naborze do szkoły

Bycie uczniem szkoły średniej, to bardzo poważny temat. W niektórych szkołach będzie się miało do czynienia z takimi podręcznikami, jak “Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (autor Małgorzata Ziarnowska, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon) oraz z wieloma innymi książkami, zeszytami ćwiczeń. Zanim ktoś będzie tak daleko wybiegał w przyszłość, musi pamiętać o ważnych terminach podczas rekrutacji do szkoły średniej. Należy być pewnym tego, że faktycznie ktoś dostanie się do szkoły średniej, gdzie będzie walczył o swoją dobrą przyszłość zawodową.

Nauka geografii

Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” to jedna z pomocy naukowych, którą można spotkać w szkole średniej. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon to jedna z najbardziej liczących się firm na rynku, która postanowiła wydać karty pracy, mające na celu ułatwienie zrozumienia pewnych zagadnień i przećwiczenie ich w praktyce. Wydawać by się mogło, że geografia jest łatwym tematem, ale jak pokazują poszczególne zadania – może być różnie. Zadania są o różnym stopniu trudności. Całość można traktować jako uzupełnienie wiedzy, która może być potrzebna podczas egzaminu dojrzałości z geografii na poziomie rozszerzonym. Jest to publikacja zgodna z wymogami programowymi, która współgra w całości z podręcznikiem przewidzianym na ten przedmiot.

“Geografia 3. Klasa 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy”

Operon w swojej ofercie ma również podręcznik, który przewidziany dla uczniów klasy 3 liceów ogólnokształcących i techników. Różnorodne zagadnienia, które są jakby podsumowaniem tego, co do tej pory uczniowie mogli się dowiedzieć. Znaleźć tu można również nowe zagadnienia, które odnoszą się do geografii Polskiej. Mamy tu więc takie zagadnienia, jak środowisko, gospodarka, a także gospodarka morska. Całość została tak zaplanowana, aby wszystkie zagadnienia można było dokładnie opracować przez cały rok szkolny – również przy nauczaniu zdalnym.

 

Geografia jako przedmiot ścisły

Geografia jest przedmiotem ścisłym, który wymaga nie lada skupienia. Podczas wielu lat nauki będzie można dowiedzieć się mnóstwa interesujących rzeczy odnośnie Polski, ale także Europy i świata. Uczniowie będą skupiać się na różnych aspektach, aby móc poznać lepiej całą ziemię z najróżniejszych stron. W szkole ponadpodstawowej ta nauka będzie odbywać się w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym. W klasie trzeciej uczniowie mogą bazować na jednej z książek, która nosi tytuł “Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (https://www.taniaksiazka.pl/geografia-3-karty-pracy-zakres-podstawowy-szkoly-ponadpodstawowe-malgorzata-ziarnowska-p-1542271.html).

Zadania do rozwiązania

Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” to szereg zadań o różnym stopniu trudności do rozwiązania. Nie są to maturalne karty pracy. Nie można mylić tych kilku rzeczy. Można powiedzieć, że są to ćwiczenia, które dopasowane są według treści, obowiązujących w podręczniku. Ćwiczenia, które można znaleźć w tych kartach pracy, są pomocne do utrwalenia poszczególnych informacji, jakie zdobywa się podczas lekcji. Dzięki temu, że uczeń zacznie rozwiązywać poszczególne zadania, będzie umiał zdobytą wiedzę zastosować w praktyce. Zadania są tak ułożone, aby młody człowiek potrafił zidentyfikować problem, a następnie go rozwiązać. Wszystko to odbywa się dzięki umiejętnej analizie treści, jakie są przedstawione w środku. Autorką tych kart pracy jest Małgorzata Ziarnowska (Wydawnictwo Pedagogiczne Operon). Może i nie każdy będzie miał ochotę na rozwiązywanie ćwiczeń, ale będzie to pomocne po to, aby móc w pełni zrozumieć geografię.

“Atlas geograficzny. Liceum i Technikum – Szkoła ponadpodstawowa”

Nie ma geografii bez porządnego atlasu, gdzie można znaleźć szereg najróżniejszych map.Wydawcą jest Demart. Jest to opracowanie zbiorowe. Autorzy postanowili na samym początku umieścić poradnik kartograficzny, który pomaga tak naprawdę zrozumieć, że nie ma geografii bez różnego rodzaju map, które właśnie można znaleźć w środku tego solidnego przygotowanego atlasu.