średnia

Ważne terminy przy naborze do szkoły

Bycie uczniem szkoły średniej, to bardzo poważny temat. W niektórych szkołach będzie się miało do czynienia z takimi podręcznikami, jak “Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” (autor Małgorzata Ziarnowska, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon) oraz z wieloma innymi książkami, zeszytami ćwiczeń. Zanim ktoś będzie tak daleko wybiegał w przyszłość, musi pamiętać o ważnych terminach podczas rekrutacji do szkoły średniej. Należy być pewnym tego, że faktycznie ktoś dostanie się do szkoły średniej, gdzie będzie walczył o swoją dobrą przyszłość zawodową.

Nauka geografii

Geografia 3. Karty pracy. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” to jedna z pomocy naukowych, którą można spotkać w szkole średniej. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon to jedna z najbardziej liczących się firm na rynku, która postanowiła wydać karty pracy, mające na celu ułatwienie zrozumienia pewnych zagadnień i przećwiczenie ich w praktyce. Wydawać by się mogło, że geografia jest łatwym tematem, ale jak pokazują poszczególne zadania – może być różnie. Zadania są o różnym stopniu trudności. Całość można traktować jako uzupełnienie wiedzy, która może być potrzebna podczas egzaminu dojrzałości z geografii na poziomie rozszerzonym. Jest to publikacja zgodna z wymogami programowymi, która współgra w całości z podręcznikiem przewidzianym na ten przedmiot.

“Geografia 3. Klasa 3. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy”

Operon w swojej ofercie ma również podręcznik, który przewidziany dla uczniów klasy 3 liceów ogólnokształcących i techników. Różnorodne zagadnienia, które są jakby podsumowaniem tego, co do tej pory uczniowie mogli się dowiedzieć. Znaleźć tu można również nowe zagadnienia, które odnoszą się do geografii Polskiej. Mamy tu więc takie zagadnienia, jak środowisko, gospodarka, a także gospodarka morska. Całość została tak zaplanowana, aby wszystkie zagadnienia można było dokładnie opracować przez cały rok szkolny – również przy nauczaniu zdalnym.